top of page
brein-training-amsterdam

Giving back. 

 

Alle gedachten, gevoelens, alles wat we doen, onze realiteit en functioneren wordt bepaald door het brein! Hoe het brein precies werkt is echter nog steeds een groot mysterie. Vanuit de visie van Mindful State is meer onderzoek naar de hersenen dan ook een belangrijk element om duurzaam welzijn van het individu en de wereld om ons heen te bevorderen. Mindful State doneert jaarlijks aan een goed doel, die aansluit bij haar missie. Dit jaar is dat de Hersenstichting.

DE HERSENSTICHTING

Het brein is het meest complexe orgaan van het lichaam en de meest vitale functies worden hier gereguleerd. Tevens krijgt iedereen in zijn leven vrijwel te maken met een hersenaandoening.​ Onderzoek naar het functioneren van de hersenen is daarom geen overbodige luxe. De Hersenstichting in Nederland wil actief bijdragen aan gezonde hersenen in Nederland. Daarom initiëren ze nieuwe kennisontwikkeling vanuit maatschappelijke relevantie en vertalen ze bestaande kennis naar praktische toepassingen en activiteiten.
 

bottom of page