top of page
mindfulness-op-de-werkplek

POSITIEVE RESULTATEN & WETENSCHAP
Onderzoek over het effect van mindfulness is door gerenommeerde Universiteiten gepubliceerd (Stanford, Oxford, Harvard, Center for Investigating Healthy Minds).

Organisaties zijn in het bijzonder gebaat bij deze resultaten!

MINDFULNESS KAN HELPEN BIJ:

​- Spanning, stress en burn-out klachten

- Lichamelijke en geestelijke klachten

- Concentratievermogen, productiviteit en creativiteit

- Veerkracht, motivatie en betrokkenheid

- Samenwerking, besluitvorming en conflicthantering

- Sociale vaardigheden en emotionele intelligentie

Voorbeelden van opdrachtgevers van Mindful State
Friesland Campina, Renn4, Studyportals, House of Wellness, Hogescholen, Yagoy, Onedayretreats

Waarom mindfulness in organisaties?

 

Werkdruk, stress, ziekteverzuim, toenemende concurrentie, pesten, innovatie, kosten besparing, efficiëntie, meer omzet, langer doorwerken, het zijn één van de vele uitdagingen waarmee organisaties worstelen. Thema’s die een grote invloed hebben op de belangrijkste succesfactor van een organisatie: haar medewerkers. 1/3 van het verzuim blijkt werkstress gerelateerd en is daarmee uitgeroepen tot het grootste beroepsrisico in Nederland.

MINDFULNESS ALS SUCCESFACTOR

Mindfulness biedt het potentiëel voor duurzame transformatie om uitdagingen beter het hoofd te bieden! Wanneer geluk en welzijn van medewerkers het hart is van de bedrijfsstrategie, levert dit het beste duurzame resultaat voor de organisatie en de kwaliteit van haar dienstverlening. Mindfulness biedt de handvatten om positieve veranderingen voor medewerkers en de organisatie als geheel teweeg te brengen.

VOORBEELD ORGANISATIES
Mindfulness wordt door vele zorg- en onderwijsinstellingen en bedrijven, zoals Google, Nike, Apple, Facebook, Procter & Gamble, Huffington Post met enorm succes ingezet. In Amerika wordt mindfulness reeds gezien als een grote revolutie, die welzijn en gezondheid van mensen duurzaam zal bevorderen.

 

CURATIEF < PREVENTIEF < STRATEGISCH
Organisaties in Nederland kunnen ook de motor worden voor verandering richting duurzaam welzijn voor medewerkers en de organisatie als geheel. Mindfulness kan curatief worden ingezet voor zieke medewerkers. 

Preventief voor duurzaam welzijn en prestaties van medewerkers.

Strategisch voor leidinggevenden om mindfulness als succesfactor te verankeren in de organisatiecultuur.

 

DUURZAME OPLOSSINGEN

De mindfulness diensten en werkwijze van Mindful State zijn erop gericht duurzame en structurele oplossingen te bieden ter bevordering van het welzijn van medewerkers en de organisatie als geheel. Met de Mindful State Individuele Mindfulness Trainingen, de Groepstrainingen Mindfulness Based Stress Reduction, Workshops en Mindfulness Advies helpen wij uw organisatie verder om het beste in uw medewerkers, dienstverlening en de organisatie als geheel naar boven te halen!

bottom of page