Altruïsme & duurzaam welzijn.

 

Altruïsme of onbaatzuchtigheid is de toewijding voor het welzijn van anderen, het is een handeling, een gewoonte. Uit onderzoek blijkt dat altruïsme, ons emotionele en fysieke welzijn verbetert. Het creëren van geluk en welzijn blijkt het meest duurzaam, als dit uit altruïsme voortvloeit. Mindful State hecht dan ook bijzondere waarde aan het begrip altruïsme. Het is verankerd in haar missie.


Voordelen altruïsme

Er wordt steeds meer onderzoek door gerenommeerde Universiteiten gedaan naar het belang van altruïsme. Altruïsme blijkt ons persoonlijk welzijn te verbeteren. Altruïsme is cruciaal voor het ontwikkelen van stabiele en gezonde communities, bevordert samenwerking en is van belang voor het welzijn en overleven van de soort als geheel.
 

Belang van altruïsme

De mens heeft een natuurlijk vermogen voor altruïsme. Toch blijkt uit onderzoek en in de praktijk dat de focus op prestaties en het eigen geluk vaak centraal staan. Te veel egoïsme kan ten koste gaan van het welzijn van een ander en de wereld als geheel. Bovendien werkt het negatief gedrag in de hand zoals wreedheid, pesten, jaloezie, oneerlijkheid en disrespect. De tegenhanger van egoïsme is altruïsme. Volgens Mindful State kan de ontwikkeling van deze kwaliteit, negatieve tendensen dan ook duurzaam transformeren.
 

Mindfulness & emotionele intelligentie
Mindfulness stimuleert die delen in het brein die sociale vaardigheden, empathie en compassie cultiveren. Mindfulness is dan ook een broedplaats voor altruïsme en emotionele intelligentie. Mindful State werkt met specifieke houdingskwaliteiten in haar dienstverlening die duurzaam welzijn voor individu, organisatie en de wereld als geheel bevorderen.