top of page

INDIVIDUELE MINDFULNESS TRAINING (MBSR)
IN ORGANISATIES.

WAAROM INDIVIDUELE MINDFULNESS TRAINING?

mindfulness-organisaties

In organisaties is individuele mindfulness training heel waardevol. Persoonlijke vraagstukken kunnen in een veilige omgeving worden besproken. Individuele mindfulness training is daarom een effectieve training. Bovendien is er meer ruimte voor kwalitatieve aandacht en persoonlijke ontwikkeling. Ook kan individuele mindfulness training geschikter zijn vanwege iemands functie. Mindful State houdt tevens rekening met persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte, burn-out en een drukke agenda.

VOOR WIE IS MINDFULNESS?

Zorg voor ons brein is onlosmakelijk verbonden aan een gezonde en duurzame levensstijl! Mindfulness is voor iedereen dan eigenlijk ook een waardevolle investering. Curatief geeft Mindful State deze persoonlijke begeleiding en extra steun in de rug, zodat werknemers daadwerkelijk herstellen van ziekte & burn-out, duurzaam reïntegreren en veerkracht opbouwen. Preventief geeft Mindful State individuele mindfulness training om juist te voorkomen dat mensen (langdurig) ziek of burn-out raken. Om te beoordelen of mindfulness training (op dat moment) geschikt is voor de werknemer en de investering te borgen, vindt eerst een persoonlijk kennismakingsgesprek plaats. Persoonlijke vraagstukken, omstandigheden, de (drukke) agenda en motivatie worden in ogenschouw genomen.

WERKWIJZE MINDFUL STATE

De individuele mindfulness training van Mindful State wordt door een gevorderd MBP-trainer gegevens. De trainer beschikt over senior ervaring en opleiding om de 8-weekse Mindfulness Based Stress Reduction Training van Jon Kabat-Zinn te geven. Mindful State is een boutique mindfulness aanbieder. Persoonlijke begeleiding, hoogwaardige kwaliteitseisen en zorgvuldig lesmateriaal staan centraal. De Mindful State werkwijze staat voor betrokken, nuchter, internationale expertise, ervaringsdeskundigheid en werkend met internationaal baanbrekend wetenschappelijk onderzoek rondom mindfulness, neurowetenschap, psychologie en sociologie. 

POSITIEVE EFFECTEN MINDFULNESS

Er is veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar de effecten van mindfulness training door gerenommeerde Universiteiten (Stanford, Oxford, Harvard, Center for Investigating Healthy Minds). Organisaties hebben ook bijzonder veel baat bij deze resultaten om de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van personeel te bevorderen.

 

Deze Mindfulness Based Stress Reduction Training voor medewerkers is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en is gericht op het:

 

  • Managen van werkdruk, stress, work-life balans

  • Vergroten van geestelijke en lichamelijke veerkracht

  • Ontwikkelen van concentratievermogen en creativiteit

  • Ontwikkelen van sociale vaardigheden en emotionele intelligentie
     

mindfulness-werk

MINDFULNESS TRAINER

KEUZE UIT TWEE INDIVIDUELE MINDFULNESS TRAININGEN

1) 8-weekse MBSR- training (Mindfulness Based Stress Reduction)

Deze individuele mindfulness training voor medewerkers wordt conform de officiële 8-weekse mindfulness MBSR-training gegeven. De individuele mindfulness sessies vinden iedere week gedurende 8-weken plaats en duren 1 uur per sessie. 
 

2) Custom-made mindfulness
Deze custom-made individuele mindfulness training is gebaseerd op de officiële MBSR-training, Empathy & Emotional Intelligence, Mindfulness & Resilience at Work van Berkeley University en de Google Search Inside Yourself Leadership programma's. De training wordt in overleg met de cliënt ontwikkeld. Mindful leiderschap of mindfulness & emotionele intelligentie zijn specifieke mindfulness trainingen, die Mindful State custom-made verzorgt voor (hoger) management en medewerkers. 

PRAKTIJKGERICHTE MINDFULNESS TRAINING

De training is praktijkgericht en onderbouwd met een stuk theorie. Meditatietechnieken, mindful-yoga en bewustzijnsoefeningen worden aangereikt om mindfulness in de praktijk te ontwikkelen. De medewerker krijgt oefeningen mee. Een medewerker zal gemiddeld 30 tot 45 minuten per dag met mindfulness aan de slag gaan. 

MATERIAAL

De medewerker ontvangt de kwalitatieve Mindful State trainingsmap. Hierin worden theorie, kennis en oefeningen aangereikt. Verder bevat de map, tips, citaten, onderzoek, artikelen, inspiratie en formulieren. Ook worden audiotracks meegegeven met diverse meditaties om thuis te oefenen.

INTAKE & NAZORG

De individuele mindfulness training bestaat uit een kennismakingsgesprek met de medewerker waar vraagstukken, motivatie en uitdagingen zorgvuldig worden besproken. Na deze kennismaking besluiten medewerker en trainer om al dan niet te starten. Tevens vindt er een nazorggesprek plaats. 

MINDFULNESS ADVIES 

Zijn er specifieke thema's? Wil je weten welk programma het beste is voor jouw medewerker en organisatie? Neem dan contact op voor een vrijblijvend

mindfulness adviesgesprek.

Wij denken mee en komen tot een weloverwogen voorstel voor het meest duurzame resultaat! 

CONTACT

Ga naar het contactformulier of bel naar 06 242 10455. 

CUSTOM-MADE MINDFULNESS

Wil je meer informatie over custom-made mindfulness training of workshops voor jouw organisatie, bedrijf of instelling? Mindful State verzorgt mindful leiderschap training, mindfulness & emotionele intelligentie, empathie, compassie,

altruïsme, stress & het brein trainingen of workshops in het Nederlands en Engels. 

Mindfulness-financiele-dienstverlening

Edwin, financieel directeur

Marianne geeft een excellente mindfulness training met veel enthousiasme en oprechte persoonlijke aandacht. De training is zeer professioneel opgezet met een uitstekende mix van praktische oefeningen en theoretische onderbouwing. 

Mindfulness-voor-bedrijven

David, organisator

Met haar aangename persoonlijkheid, constructieve aanpak en gevoel voor humor, weet zij op een doeltreffende manier, zin en betekenis te geven aan deze individuele training.

Mindfulness-werk

Bernadette, ABC-trainer

Deze vaardigheid brengt rust, de ‘gejaagdheid’ is zo goed als weg. Druk, druk, druk is nu verleden tijd. Als ABC-trainer zeg ik dan ook tegen drukke collega’s: DOEN die training, hierna kun je fit naar de finish.

Mindfulness-voor-advocaten

Maud, advocate

Ik heb geleerd om meer rustmomenten gedurende de dag te nemen, mezelf meer ruimte te gunnen en milder te zijn voor mezelf. Ik vond Marianne betrokken en ze bracht de training met humor

bottom of page