top of page

Mindfulness & zorg blog

Mentale welvaart en geluk met jouw bloeizones.
Zelfzorg met mindfulness, mindful wandelen en yoga
Het World Happiness Report, de Blauwe Zones en de geluksparadox van Friesland

Het World Happiness Report, de Blauwe Zones en de geluksparadox van Friesland! Betekent materiële welvaart per definitie mentale welvaart? Het geheim van geluk ligt wellicht in Friesland en de bloeizones.


WORLD HAPPINESS REPORT

Elk jaar verschijnt het World Happiness Report van de Verenigde Naties. In dit rapport wordt op basis van het bruto nationaal product per inwoner, de levensverwachting, sociale steun, vrijheid, vrijgevigheid en corruptie bepaald welk land het gelukkigst is in de wereld. Ook wordt met een steekproef onder inwoners geïnventariseerd hoe tevreden mensen zijn met hun leven. Nederlanders staan dit jaar op een 6e plek en de Finnen op een 1e plek. Vaak is in de top-10 landen van deze lijst, o.a. sprake van een hoge welvaart, goede (sociale) voorzieningen en minder corruptie. Daarnaast prijken de Finnen mede zo hoog op deze lijst, vanwege de aanwezigheid van veel natuurgebieden en een goede privé-werk balans.


GELUKSPARADOX

Geluk is uiteindelijk een relatief, individueel en subjectief begrip, gevoel of beleving. Israel staat bijvoorbeeld op de 4e plek en het is maar de vraag met het uitbreken van de oorlog of deze cijfers nog kloppen. Het meten van de specifieke indicatoren waarop het rapport is gebaseerd, wil niet per definitie zeggen, dat mensen altijd een goede mentale gezondheid ervaren. Geluksgevoel is aan verandering onderhevig en materiële welvaart betekent niet bij uitstek mentale welvaart. Je hoeft maar naar de cijfers betreffende mentale gezondheid, of de stress en burn-out ‘epidemie’ in meer welvarende landen te kijken.


BLAUWE ZONES

In de Blauwe Zones zie je bijvoorbeeld dat welvaart niet de doorslaggevende factor voor gezonde leefgewoonten en een goede kwaliteit van leven hoeft te zijn. Blauwe Zones zijn gebieden in de wereld waar mensen indrukwekkend oud worden en vitaal zijn voor hun leeftijd. Deze mensen leven juist in vrij arme gebieden. De demograaf Michel Poulain concludeert bovendien dat educatie en welvaart minder van belang zijn in deze zones. De bewoners van deze gebieden blijken over het algemeen ook minder last te hebben van stress en de drukte van de Westerse wereld. Zij onderschrijven het belang van rusten en vermijden van stress. (Wil je meer weten, lees ‘het verhaal achter de Blauwe Zones’ op eoswetenschap.eu en het boek van Dan Buettner, ‘Blue Zones’)


GELUKSPARADOX FRIESLAND

Dichterbij huis concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2023, dat de meest tevreden Nederlanders niet in de meest welvarende gebieden van Nederland wonen, maar in Friesland. Je ziet hier ook een overeenkomst met terugkerende Blauwe Zone factoren die hieraan ten grondslag liggen, los van materiële welvaart, zoals sociale verbondenheid, gemeenschapszin, het ervaren van minder stress, meer groen en schone lucht. In Friesland is ondertussen ook het initiatief van Bloeizones ontstaan afgeleid van de inzichten uit de Blauwe Zones.

BLOEIZONES

Een Bloeizone is een gebied waar inwoners samen zorgen voor een omgeving waar mensen langer in goede gezondheid kunnen blijven wonen. Bloeizones dragen bij aan positieve gezondheid: het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. (bloeizone.frl) In Friesland zijn er verschillende initiatieven ontstaan op gemeenschapsniveau. Op individueel niveau kan je ook de regie in handen nemen ten behoeve van jouw mentaal welzijn en geluk.


INDIVIDUELE BLOEIZONES

Het voortdurend ervaren van geluk en mentaal welzijn is niet een vanzelfsprekendheid. Meerdere factoren liggen hieraan ten grondslag, waarvan in dit artikel een aantal de revue zijn gepasseerd. De factoren zelf zijn vaak aan verandering onderhevig. In de blog, 'Stressklachten of burn-out? Inzicht en grip met jouw stressprofiel,' vind je ook meer informatie over welke factoren nog meer bijdragen aan gezondheid en geluk. Je kan zelf ook veel doen om goed zorg te dragen voor jouw welzijn en van je naaste omgeving. Door onderzoek komen we steeds meer te weten over de juiste ingrediënten. Op basis van al die inzichten zou je eens kunnen kijken naar mindful wandelen in de natuur, mindfulness en yoga. Creëer daarmee jouw individuele Bloeizones voor meer duurzaam welzijn, vitaliteit en geluk in de voetsporen van de Blauwe Zones!


 

Auteur: drs. Marianne Smit, founder van Mindful State, is 10+ jaar gespecialiseerd in het verzorgen van hoogwaardige mindfulnesstrainingen, workshops, maatwerk programma's en advies om duurzaam welzijn voor mens, organisatie en maatschappij te bevorderen. Diensten worden verzorgd vanuit kwalitatief wetenschappelijk onderzoek.Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page